“Klassrummet som emotionellt system”. Jag berättar om vilken nytta vi alla har av att förstå mer om Bowens teori och använder mig av situationer som lärare och skolledare anser vara de mest utmanande, exempelvis mobbing och hemmasittande. Skolan är en miljö som de allra flesta har egna erfarenheter av, men exemplen och tipsen som jag ger under föreläsningen kan förstås användas i många andra sammanhang. Föreläsningen är inspirerad av boken ”Skolexempel”.

“Konsten att sabba idéer möten och organisationer” Vi har alla varit med om att bra idéer fallit platt, att möten handlar mer om vilka pennor som ska köpas in än det som är viktigt och väsentligt. Under webbinariet kommer jag att med humor och allvar illustrera olika teoriers förklaringar varför det är lättar att sabba än att fixa. Föreläsningen innehåller ett axplock från intervjuer och teorier från boken ”Konsten att sabba”.  


Onsdag 6 december, kl 19 • Skolan som emotionellt system
Nästa gratisseminarie är den 6 december. Anmälningsformulär kommer här inom kort.