Hej, jag heter Inez Abrahamzon och har en bakgrund som ledare i nationella och internationella organisationer. Som föreläsare, process- och projektledare, rektor och handledare har jag hjälp allt från ideella föreningar till företag och organisationer att förstå hur förutsägbara våra beteendemönster egentligen är, vad som gör att situationer och beteenden låser sig och vad vi kan göra åt det.

Jag har under många år fördjupat mig i Bowens teori. Förutom ledarkurser på universitetsnivå och år med egen handledning, åkte jag under flera år regelbundet till USA för att lära mig mer från personer som faktiskt arbetat med Murray Bowen. Det är bara inte klokt hur mycket nytta jag haft av det, både privat och i mitt arbete!

Både du och jag vet att teorier behöver kokas ner till vardagssituationer och praktiska handlingar för att vara till någon nytta. Utifrån den insikten levererar jag handledning och utbildning.

Jag brinner för utveckling och ser fram emot att – tillsammans med dig – klura ut på vilket sätt vi kan använda teorin för att hantera just dina utmaningar! 

Kontakta mig om du tycker att vi ska göra något kul tillsammans.