När stress och press ökar fattar vi sämre beslut – som ofta leder till ännu högre stress. När du förstår hur du själv påverkas och kan påverka blir du en klokare förälder, medarbetare, företagare och ledare. 

Både våra egna och andras beteendemönster och strategier är ofta mycket förutsägbara. I mina kurser ingår alltid även handledning utifrån de utmaningar och funderingar som deltagare har. Det är det bästa sättet omsätta teori till praktiskt nytta och dessutom ett effektivt sätt att sänka tryck och stress långsiktigt.

NY HANDLEDNINGSGRUPP I FEBRUARI
Jag kommer att starta upp en ny handledningsgrupp i februari.
Om du är nyfiken på vad det innebär så skicka en intresseanmälan så kontaktar jag dig.


Förutom individuellt handledning, erbjuder jag tre olika varianter av digitala utbildningar via zoom. Därutöver kan jag givetvis också genomföra kurser och workshops på plats, om du är intresserad av det kontakt mig för offert.


Gratis webbseminarie

Mer information

Jag berättar om Bowens teori utifrån ett temaområde. Som deltagare kan du skriva frågor i chatten och och i den mån jag hinner, ger jag exempel utifrån dina frågor, på hur teorin kan användas praktiskt och konkret. Ett webbinarie brukar vara ingången för att boka ett individuellt samtal med mig där du får veta mer om kurser, föreläsningar och handledning.  


Introduktionskurs – de åtta koncepten i Bowens teori:

Mer information om introduktionskursen

Vi går igenom teorins grunder på hur våra instinkter och nedärvda strategier utspelar sig i konflikter men också hur vi ska agera för att hantera utmaningar klokare. Som deltagare får du möjlighet att ställa frågor i realtid. Vi varje kurstillfälle analyserar vi någon utmaning med syfte att både förstå och kunna hantera den.

  1. Introduktion av teorin – vad är emotionella system egentligen?
  2. Konflikter – om trianglar, distansering, projiceringar samt över- och underfungerande. 
  3. Tillämpning. Vi analyserar situationer genom att koppla dem till Bowens teori.
    Upplägg:
    3 träffar á 3 timmar via zoom.

Pris: 6990 kr (5 592 + moms)


Kurs i liten grupp med individuell handledning:

Mer information om kursen med individuell handledning

Vi går igenom teorins åtta koncept grundlig. En styrka med det här upplägget är att vi går djupare och att det finns tid för alla att lyfta egna utmaningar. Under träffarna lär vi känna varandra och lär oss att se och förstå hur individer och gruppen påverkas och påverkar de system vi lever och verkar i. Genom att ta del av varandras erfarenheter och system, under förtroendefulla former, lär vi av varandra och förstår teorin på ett djupare plan. Vid varje kurstillfälle får du som deltagare handledning utifrån de fundering som du har just då.
Inför varje träff får du ett kursmaterial med förberedande frågor och uppgifter. Efter avslutat kurs får du också ett diplom/kursintyg.

Upplägg:
• 3 deltagare/grupp.
• 8 gemensamma träffar á 2 timmar via zoom, där vi går igenom de åtta koncepten.
• 1 individuell träffar där du får handledning av mig.

Kursmaterial och kursintyg efter avslutad utbildning

Det här ska vi uppnå
Bowens teori om emotionella system ger dig kunskaper och verktyg för att:
• Hantera utmanande situationer tryggt och metodiskt
• Förstå de beteendemönster som vi själva och andra tar till när press och stress ökar
• Skapa samarbetsmiljöer som är effektiva och funktionella
• Ta vara på egna och andras styrkor
• Skapa arbetsglädje, för dig själv och andra
Pris: 24 875 kronor (19 990 + moms)
Eftersom kursen omfattar kunskaper om stresshantering, grupprocesser samt ledarskap är den oftast avdragsgill för företag.


Enskild handledning

Mer information om enskild handledning

 Jag erbjuder enskild handledning för 775 kr timme, moms ingår.


”Jag har blivit mer medveten om hur relationer, familjer och organisationer fungerar. Kontentan är att, nu när jag vet hur system fungerar, kan jag aktivt påverka hur jag agerar och ändra saker till det bättre.”

Britta Jonsson Lindvall, grundare av Tree Hotel