Bowen med Inez

Om Murray Bowens teori om emotionella system
– och om hur du kan nyttja den hemma, på jobbet, i föreningen och alla andra sammanhang där människor regelbundet möts.

Gratis seminarier
“Att hantera utmanande situationer i skolan”

Boktips 1

Jag är författare till den första boken om svensk skola med utgångspunkt från Bowens teori om emotionella system.

Kurser och handledning för ledare i företag och skola

Boktips 2

Nu är boken klar! Roberta M. Gilberts beskriver enkelt och konkret de åtta koncepten inom Bowens teori.

Om bowenmedinez

Jag heter Inez Abrahamzon och har under många år utbildat mig i Bowens systemteori och har verkligen haft praktisk nytta av det.