Skolexempel

195 kr

Kategori:

Beskrivning

Om vi inte löser problem på den nivå de uppstår faller de med automatik ned på samhällets mest sårbara – våra barn.
För att höja elevernas kunskapsnivåer och skapa en skola för alla, behöver vi förstå emotionella system. Dagens moderna skola påverkas av kortsiktiga beslut som skapar osäkerhet och stress hos skolledare, lärare och elever. Den goda nyheten är att det kan ändras!

Skolexempel – klassrum, skola och samhälle som emotionella system” kopplar praktisk tillämpning av Bowens systemteori till situationer som lärare och skolledare upplever som särskilt utmanande.

Inez Abrahamzon har lärar- och rektorsexamen samt en fil.kand. i journalistik. Hon har arbetat som ledare sedan 90-talet och under senare år som rektor på alla nivåer från förskola, grundskola till gymnasium.