Konsten att sabba

Beskrivning

Utifrån intervjuer, illustreras med humor och allvar hur idéer, möten och organisationer kan sabbas medvetet eller omedvetet, men också hur det ofta kan undvikas. Processerna illustreras via flera olika teorier, men de övergripande slutsatser kopplas till Bowens systemteori.