Shop

Denna lilla shop innehåller böcker på svenska om Bowens systemteori. I början av 2024 kommer min nya bok ”Konsten att sabba”. Utifrån intervjuer, illustreras med humor och allvar hur idéer, möten och organisationer kan sabbas medvetet eller omedvetet, men också hur det ofta kan undvikas. Processerna illustreras via flera olika teorier, men de övergripande slutsatser kopplas till Bowens systemteori.

Visar alla 4 resultat